Om du råkar ut för ett akut sjukdomstillstånd eller en olycka med ditt djur så kan du alltid nå oss via mobiltelefonen: 0705 30 32 51 såväl nattetid som helger!
Under jourtid handhar vi alla typer av olyckor t.ex. påkörningar, hundslagsmål, urinstenar, skärskador samt akuta förlossningar! (Även kejsarsnitt)
Vi har dock stängt varje förmiddag mellan klockan 06:00 - 11:00 då andra kliniker i närheten åter har öppnat sin verksamhet.