top of page
Röntgen Medivet
Här på kliniken har vi tillgång till ultraljud, modern digital röntgen, bipolär diatermi och blodlabb.
 
Vi utför höftleds-, armbågs- och knäleds-röntgen.
Vi röntgar även vid akuta olycksfall där man misstänker benbrott eller andra inre skador. 
bottom of page